*****ผังรายการ FM 97.0 MHZ*****จันทร์-ศุกร์----->08.00-09.00 รายการ ข่าวเช้าจากเนชั่น โดยเนชั่นแนล 09.00-12.00 รายการ สัมผัสบ้าน สนใจเมือง โดย คุณทศพร แสงอรุณ 12.00-13.00 รายการ บัดดี้วาไรตี้ โดยกฤษณา ณ พัทลุง 13.00-15.00 รายการ อบจ.ยุคใหม่ ในใจชาวสงขลา โดยกฤษณา ณ พัทลุง 15.00-17.00 รายการ ที่นี้หาดใหญ่ โดยทรงพล พยนภาค 17.00-19.00 รายการ แฮปปี้ไทม์มิวสิค โดยมานัส เหล่าตระกูล 19.00-21.00 รายการ ประเด็นโดนใจ โดย วีรชาติ สุเมธจรัส,ชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา,วุฒิศักดิ์ ธรรมสถิตเลิศ,นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา,สจ.นิพัทธ์ ศิริรัตน์ 21.00-23.00 รายการ หยิบคลิปข่าวมาคุย โดยทศพร แสงอรุณ 23.00-00.00 รายการ เพลงจากสถานี โดย FM97.0MHz *****เสาร์----->08.00-09.00 รายการ ข่าวเช้าจากเนชั่น โดยเนชั่นแนล 09.00-12.00 รายการ สัมผัสบ้าน สนใจเมือง โดย คุณทศพรแสงอรุณ 12.00-13.00 รายการ ข่าวทเที่ยงจากเนชั่น โดยเนชั่นแนล 13.00-15.00 รายการ เพลินเพลงฮิลิเดย์ โดยศิวพล ลีลาพานิชกิจ 15.00-17.00 รายการ แฮปปี้ไทม์มิวสิค โดยมานัส เหล่าตระกูล 17.00-20.00 รายการ เอฟเอ็ม97วาไรตี้ โดยชินดิฐ สิวิเชียรโชติ 20.00-00.00 รายการ เพลงจากสถานี โดย FM97.0MHz *****อาทิตย์----->08.00-09.00 รายการ ข่าวเช้าจากเนชั่น โดยเนชั่นแนล 09.00-12.00 รายการ เสน่ห์ลูกทุ่ง โดย ภิญโญ จำรัสแนว 12.00-13.00 รายการ ข่าวทเที่ยงจากเนชั่น โดยเนชั่นแนล 13.00-15.00 รายการ เรียนรู้ไอทีกับ FM97 โดยสุรินทร์ จิตราช 15.00-17.00 รายการ แฮปปี้ไทม์มิวสิค โดยมานัส เหล่าตระกูล 17.00-20.00 รายการ เอฟเอ็ม97วาไรตี้ โดยชินดิฐ สิวิเชียรโชติ 20.00-00.00 รายการ เพลงจากสถานี โดย FM97.0MHz

  • ย้อนหลัง ประเด็นโดนใจ
  • ย้อนหลัง สัมผัสบ้าน สนใจเมือง
  • สนับสนุนโดย
  • สถาบันพัฒนาจิตอาสา

  •  - VDO - การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน"

      ความเคลื่นไหวเกี่ยวกับ น้ำ